h اخبار تصویری از گوشه و کنار جهان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اخبار تصویری از گوشه و کنار جهان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اخبار تصویری از گوشه و کنار جهان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اخبار تصویری از گوشه و کنار جهان

اخبار تصویری از گوشه و کنار جهان

اخبار تصویری از گوشه و کنار جهان

مراسم اتصال و افتتاح خطوط برق بین اشورین و هامبورگ توسط کمپانی 50hertz با حضور صدر اعظم آلمان

با یاد کودکان کشته شده توسط قاتل امریکایی در مدرسه سندی هوک

خانه آدمکش امریکایی آدام لانزا که قبل از قتل عام دانش آموزان سندی هوک مادرش را با سه نوع اسلحه مختلف به قتل رساند. پلیس همچنان دور این خانه حلقه زده است

اهالی بخشی از روستای تای یوآن در استان شان شی هنگاماجرای طرح نوسازی ساختمانها حاضر به جابجایی نشدند و اکنون پس از گذشت 7 ماه می خواهند این جابجایی صورت گیرد

بازداشت 19 نفر از اعضی طالبان در جلال آباد

زن 35 ساله ناشنوا و تلاش برای خودکشی در اتن پایتخت یونان، این زن نمی تواند خرج دو بچه خود را بدهد و دولت کمک هزینه های خود را به این خانواده قطع کرده است. نیروهای آتش نشانی وی را قبل از خودکشی و پریدن به پایین گرفتند و پایین آوردند

مخالف مرسی در قاهره به خود دستبند زده است

شهر ریوبامبا در اکوآدور و فوران آتشفشان تونگوراهوآ

30 آذر 1391