h تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال 60:ما بیشماریم! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال 60:ما بیشماریم!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال 60:ما بیشماریم!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال 60:ما بیشماریم!

تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال 60:ما بیشماریم!

تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال 60:ما بیشماریم!

https://file.zohur12.ir/2011/09/4ivst6yx915e1d8mbvx2.jpg

...

تصویر زیر مربوط است به صفحه 9شماره 116 نشریه مجاهد (ارگان رسمی فرقه رجوی) که در تاریخ 27 فروردین 1360 منتشر شده است و در آن شعری درج شده با نام و تیتر:ما بی شمارانیم!

شعاری مانند این در فتنه 88 از زبان طرفداران جنبش سبز بیرون می آمد...پوستر بالا مربوط به این جنبش جلبکی است...

https://file.zohur12.ir/2011/09/294880411_orig.jpg

( برای مشاهده تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید )

...

6 مهر 1390