h بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵

بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵

بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵

به گزارش فارس، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه CSA برای شبکه رادیویی RTL نشان می‌دهد، یک فرانسوی از هر دو نفر بر این عقیده است که بحران اقتصادی حاکم بر فرانسه تا سال 2015 طول خواهد کشید.

این در حالیست که بر اساس همین نظرسنجی، شمار زیادی از مردم فرانسه نیز بر این باورند که اقدامات دولت به اوضاع اقتصادی کشور آسیب می‌زند.

از سوی دیگر 2 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی فرانسه از بحران اقتصادی خارج خواهد شد؟» اعلام کردند که این اتفاق در سال 2013 خواهد افتاد.

حال آنکه یک سوم آنها معتقد بودند که این اتفاق در سال 2014 یا 2015 خواهد افتاد.

30 آبان 1391