h پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی

پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی

پشت پرده تصویر خورده شدن کودک سیاه پوست توسط مار + عکس های واقعی

به نوشته ظهور12 : مدتی پیش تصویری در شبکه های اجتماعی و برخی سایت ها منتشر شد که در ان پسری را نشان میداد که در حال خورده شدن توسط ماری است و نکته مهم آن بیخیالی فیلمبرداری و تصویربردار نسبت به این قضیه است ...

اما نکته گفته نشده در این خبر صحنه بعدی است که همانطور که در تصویر زیر میبینید مردی برای کمک می آید و اتفاقا موفق میشود ...

اما جالب تر یا تاسف بار تر انجاست که ظاهرا در صحنه بعد تر همان مار باعث مرگ همان مردی میشود که به نجات ان کودک سیاه پوست می آید .

شبکه National Geographic در لحظه اول شروع مستند بینندگان درباره آزاردهنده بودن برخی تصاویر پخش شده هشدار داده بود ...

29 آبان 1391