h زن روسی که دوبار مُرد ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

زن روسی که دوبار مُرد !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,زن روسی که دوبار مُرد !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,زن روسی که دوبار مُرد !

زن روسی که دوبار مُرد !

فاجیلیو موخامتیانف ساکن شهر غازان روسیه سکته قلبی کرد؛ در جریان مراسم تدفین هنگامی که جسدش درون تابوت بود و نزدیکانش برای آمرزش روح او دعا می‌کردند، ناگهان زنده شد.

فاجیلیو که خود را داخل تابوت دید از وحشت شروع به فریاد زدن کرد؛ شوهر فاجیلیو گفت: زنم چند بار پلک زد و دوباره از حال رفت؛ ما او را از تابوت بیرون آورده و فوراً به بیمارستان بردیم اما فقط 12 دقیقه زنده ماند و این بار واقعا مرد.

وی افزود: مرگ زنم ناشی از اشتباه مسلم پزشکان بوده است؛ من خیلی عصبانی بوده و خواستار پاسخ هستم؛ بار اول که پزشکان اعلام کردند او مرده است در واقع نمرده بود و می‌توانستند جانش را نجات دهند.

27 آبان 1391