h معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران کمتر از 700 هزار تومان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران کمتر از 700 هزار تومان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران کمتر از 700 هزار تومان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران کمتر از 700 هزار تومان

معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران کمتر از 700 هزار تومان

معاون سازمان امور مالیاتی، از تصویب کلیات اصلاحیه قانون در مجلس خبر داد و گفت: درآمد معاف از مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ۷۰۰ هزارتومان در ماه پیش‌بینی شده است.

حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: با توجه به اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از بندهای هفت‌گانه تحول اقتصادی بود، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون‌های مربوطه و کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی ارجاع شده است.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد حداقل حقوق معاف از مالیات در لایحه قانون جدید گفت: معافیت درآمد از مالیات برای حقوق ماهانه تا 700 هزار تومان پیشنهاد شده است که وقتی قانون به تصویب رسید، از سال بعد این معافیت اجرا می‌شود.

وکیلی گفت: اگر لایحه اصلاح قانون مالیات امسال تصویب شود، این قانون جدید از سال آینده اجرا خواهد شد و این معافیت نیز در مورد درآمدهای مالیاتی اعمال خواهد شد.

وی در مورد افزایش درآمد مالیاتی با توجه به لزوم جایگزینی مالیات با درآمد نفتی تأکید کرد: افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده متناسب با افزایش درآمد مردم و افزایش تعداد نیروی کار و به موازات توسعه اقتصادی می‌تواند ایجاد شود.

26 آبان 1391