h ریزش پل کن در جاده قدیم کرج / تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ریزش پل کن در جاده قدیم کرج / تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ریزش پل کن در جاده قدیم کرج / تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ریزش پل کن در جاده قدیم کرج / تصاویر

ریزش پل کن در جاده قدیم کرج / تصاویر

ریزش پل کن در جاده قدیم کرج / تصاویر

پل کن در جاده قدیم کرج در اثر بارش های چند روز گذشته تهران ریزش کرد.

25 آبان 1391