h موبايل كودكان را بيش فعال مى كند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

موبايل كودكان را بيش فعال مى كند ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,موبايل كودكان را بيش فعال مى كند ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,موبايل كودكان را بيش فعال مى كند

موبايل كودكان را بيش فعال مى كند

تحقيقاتى كه به تازگى توسط پزشكان انجام شده نشان داده كه استفاده از تلفن همراه توسط زنان باردار ممكن است باعث بروز مشكلاتى براى جنين شود. به گزارش موبنا، محققان يك دانشكده پزشكى در انگليس به تازگى تاثير تلفن هاى همراه را بر زنان باردار مورد بررسى قرار داده اند.بر اين اساس اعلام كرده اند كه استفاده از موبايل در هنگام باردارى توسط خانم ها مى تواند روى مغز جنين اثر گذاشته و باعث بيش فعالى آنها شود. آنها موش هاى باردار داخل قفس را در معرض تشعشعات تلفن هاى همراه قرار دادند.اين موش ها را به دو دسته تقسيم كردند، برخى از آنها را در معرض تشعشعات قرار دادند و براى دسته ديگر تلفن هاى همراه را خاموش كردند.پس از اتمام دوره باردارى، هنگامى كه موش هاى جديد متولد و كمى بزرگ تر شدند رفتار آنها را مورد بررسى قرار دادند.بر اين اساس، موش هايى كه در معرض تلفن هاى همراه بودند فعال تر شدند اما مغز آنها كوچك تر شده بود و كارهاى غير ارادى بيشترى از آنها سر مى زد.بنابراين محققان به اين نتيجه رسيدند كه تلفن هاى همراه مى تواند در دوران باردارى بر مغز جنين اثر بگذارد.بر اين اساس محققان به زنان باردار هشدار داده اند كه در اين دوره استفاده از تلفن هاى همراه را تا حد امكان محدود كنند و از نگه داشتن آن در نزديك جنين خوددارى كنند.از سوى ديگر سازمان بهداشت جهانى سال ۲۰۱۱ اعلام كرد كه تلفن هاى همراه مى توانند موجب بروز بيمارى هايى مثل سرطان شوند.

23 آبان 1391