h ایران جزء 10 کشور بلا خیز جهان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ایران جزء 10 کشور بلا خیز جهان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ایران جزء 10 کشور بلا خیز جهان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ایران جزء 10 کشور بلا خیز جهان

ایران جزء 10 کشور بلا خیز جهان

به گزارش وب دا، کارشناس ستاد هدایت عملیات بحران دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: با توجه به شرایط کشور، EOC مرکزی در کشور راه اندازی شده است.

مصطفی افشار نیک، بیان داشت: مرکزEOC در آمادگی و فراهم نمودن امکانات و تلاش در جهت به حداقل رساندن اسیب ناشی از بحران ها، آموزش همگانی، تشکیل ستاد فرماندهی با مشارکت مسئولین دانشکده ،ایجاد مانورها و تعامل با بیمارستان ها قبل از وقوع بحران اقدام می کند.

وی ادامه داد: در حین وقوع بحران نیز مدیریت عملیات بحران در حداقل زمان، بکار گیری نیروهای تخصصی، تریاژ مصدومین و تعامل با مراکز استانی و کشوری از وظایف این مرکز می باشد.

افشار نیک اضافه کرد: همچنین بعد از وقوع بحران، تلاش در جهت هماهنگی بین ارگانها در جهت برگشت به حالت عادی ، مستند سازی واقعه، تهیه و ارسال گزارشات لازم و برگزاری جلسات رفع اشکال را این مرکز عهده دار می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا دانشکده علوم پزشکی نیشابور به همت مسئولین تلاشهای خود را در حد مقدور انجام داده و این مرکز را به صورت موقت در محل مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی واقع در ابتدای خیابان شهید حسینی دائر کرده است.

21 آبان 1391