h اعتراض سفارت ایران در باکو به جعل نام خلیج فارس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اعتراض سفارت ایران در باکو به جعل نام خلیج فارس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اعتراض سفارت ایران در باکو به جعل نام خلیج فارس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اعتراض سفارت ایران در باکو به جعل نام خلیج فارس

اعتراض سفارت ایران در باکو به جعل نام خلیج فارس

اعتراض سفارت ایران در باکو به جعل نام خلیج فارس

به دنبال اعتراض سفارت جمهوری اسلامی ایران به استفاده از نام "مجعول " برای خلیج فارس در روزنامه « باکو خبر» این روزنامه توضیحاتی را ارایه کرد.

به گزارش ایسنا : روزنامه "باکو خبر" در شماره روز چهارشنبه‌اش با اشاره به این‌که در نامه‌ای که از سوی سفارت ایران در آذربایجان اول نوامبر به دفتر این روزنامه فکس شده است، در رابطه با به کارگیری نام خلیج‌ عربی به جای خلیج فارس در تیتر یکی از اخبار منتشر شده در این روزنامه در مورخ 19 اکنبر 2012 اعتراض کرده است، نوشته است: "به اطلاع سفارت (ایران) می‌رسانیم که در مورد مقاله‌ای که مد نظرتان بوده است، بررسی کردیم و پیشاپیش از کارمندان سفارت به دلیل توجه‌شان به مطالب مندرج در این روزنامه کمال سپاسگزاری را داریم. در عین حال این روزنامه توضیح داده که مقاله مندرج در شماره 19 اکتبر این روزنامه با استناد به مقاله خبرگزاری آپا منتشر شده است. "

18 آبان 1391