h در هر آزمون سازمان سنجش چقدر باید بپردازید ؟ + جدول تعرفه ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

در هر آزمون سازمان سنجش چقدر باید بپردازید ؟ + جدول تعرفه ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,در هر آزمون سازمان سنجش چقدر باید بپردازید ؟ + جدول تعرفه ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,در هر آزمون سازمان سنجش چقدر باید بپردازید ؟ + جدول تعرفه ها

در هر آزمون سازمان سنجش چقدر باید بپردازید ؟ + جدول تعرفه ها

در هر آزمون سازمان سنجش چقدر باید بپردازید ؟ + جدول تعرفه ها

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب نمود:

تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۲ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جدول حق ثبت نام سال ۱۳۹۲ داوطلبان آزمونهای ورودی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

(مبالغ به ریال)

14 آبان 1391