h راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره) - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره),ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره),مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره)

راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره)

راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره)

https://file.zohur12.ir/2011/09/Auatollah_Muhammad_taqi_bahjat_by_bimarefat.jpg

از زبان بهجت عارفان؛

راه رسیدن‌به‌آرامش ازدیدگاه آیةالله بهجت(ره)

...

شخصی از حضرت آیةالله بهجت رضوان‌الله تعالی علیه پرسید: "راهی به این‌جانب نشان دهید تا آرامش قلبی داشته و از تلخی و ناگواری‌های زندگی محزون نباشم؟"

سرویس فرهنگ و هنر جهان – بهجت عارفان در پاسخ به این شخص فرمودند: "به چیزی غیر از توکل و یاد خدا برای انسان، آرامش حاصل نمی‌شود و چیزی غیر از اعراض از یاد خدا و غفلت، زندگی را تلخ و ناگوار نمی‌کند.

خیلی خوب است که خدا به انسان چنین قوه و یقینی بدهد که برای غیرخدا محزون نشود! [این منظور] شجاعت و ایمان و استقامت قوی لازم دارد."

1 مهر 1390