h اختلاف شبکه های وهابی ماهواره نمایان شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اختلاف شبکه های وهابی ماهواره نمایان شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اختلاف شبکه های وهابی ماهواره نمایان شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اختلاف شبکه های وهابی ماهواره نمایان شد

اختلاف شبکه های وهابی ماهواره نمایان شد

اختلاف شبکه های وهابی ماهواره نمایان شد

همواره کارشناسان، مدیران و مجریان شبکه های وهابی فارسی منکر وجود اختلاف بین این شبکه ها بوده اند و مدعی همدلی و همصدایی این شبکه ها هستند اما این ظاهر قضیه است و درون این شبکه ها خبرهای دیگری است.

"ملازاده" مدیر شبکه وهابی "وصال فارسی" در برنامه زنده خود با انتقاد شدید ازمسئولین شبکه وهابی کلمه با متهم کردن "عقیل هاشمی" مدیر شبکه کلمه مبنی برزدن اسپانسر شبکه وصال در کشور مالزی این اعمال را خلاف انسانیت دانست وگفت: آقای عقیل هاشمی از این اعمال باید خجالت بکشد.

وی در ادامه با تشریح اوضاع نابسامان مالی شبکه وصال در دوران فعالیت خود از اینگونه اعمال همکاران وهابی خود که امروزه به طور مستقل به ایجاد شبکه پرداخته اند انتقاد کرد.

این در حالی است که "ملازاده در برنامه های قبلی خود از پذیرش وجود اختلاف بین شبکه های وهابی خوداری کرده بود و ادعا می کرد هیچ اختلافی بین شبکه های وهابی وجود ندارد.

منبع : جام نیوز

12 مهر 1391