h گفته های محسنی اژه ای درباره برخورد با فائزه و مهدی هاشمی و جوانفکر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گفته های محسنی اژه ای درباره برخورد با فائزه و مهدی هاشمی و جوانفکر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گفته های محسنی اژه ای درباره برخورد با فائزه و مهدی هاشمی و جوانفکر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گفته های محسنی اژه ای درباره برخورد با فائزه و مهدی هاشمی و جوانفکر

گفته های محسنی اژه ای درباره برخورد با فائزه و مهدی هاشمی و جوانفکر

گفته های محسنی اژه ای درباره برخورد با فائزه و مهدی هاشمی و جوانفکر

سخنگوی قوه قضائیه درباره ادامه روند برخوردهای اخیر قوه قضائیه با چهره های منتسب به کانونهای قدرت گفت: قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان و مجرمان اجرا می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه هفته گذشته قانون را درباره سه نفر از افراد منتسب به مقامات سیاسی و کانونهای قدرت، یکسان و باقاطعیت اجرا کرد، چه تضمینی می دهید که این روند همیشه به این شکل ادامه پیدا کند، اظهار داشت: تنها در مورد این سه نفر نبوده است، قوه قضاییه در هفته گذشته و هفته‌های گذشته در مورد کسانی که باید قانون را اجرا کند، اجرا کرده است و در آینده هم این اقدام را با قاطعیت و بدون تبعیض ادامه خواهد داد.

وی یکی از اهداف بزرگ نظام و قوه قضاییه را طبق قانون اساسی، تحقق عدالت و گسترش آن برشمرد و افزود: عدالت بر اساس اجرای بدون تبعیض قانون محقق می‌شود و قوه قضاییه مصمم است قانون را بدون اغماض و تبعیض در مورد همه متهمان ومجرمین به طور یکسان اجرا کند.

دادستان کل کشور گفت: اگر روزی قانون فقط درباره ضعفا اعمال شود و در مورد صاحب‌منصبان و صاحبان قدرت اجرا نشود، آن روز کمال بی‌عدالتی خواهد بود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا احکام مربوط به سه فرد اخیر با تاخیر اجرا شد، گفت: وقتی حکم قطعیت پیدا می‌کند، مدتی طول می کشد تا مراحل اجرایی خود را پیدا کند، این هم از همان موارد بود.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر همزمان اجرا شدن حکم این سه نفر اظهار داشت: نزدیک به هم اجرا شد اما همزمان نبود.

وی افزود: در همان روزها که احکام اجرا شد بسیاری از احکام دیگر هم اجرا شد اما چون مردم به بعضی از احکام حساسیت دارند، یک مقدار بیشتر در اذهان جا می‌گیرد و حساسیت مردم بالاتر است.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌های دیگری از این دست در دستور کار است، گفت: هر پرونده‌ای که قطعیت پیدا کند و قابلیت اجرا یابد، شامل این برخورد می‌شود.

وی افزود: پرونده‌های فساد بزرگ بانکی در جریان است که اگر قطعیت و قابلیت اجرا پیدا کند، حتما احکام اجرا می‌شود.

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده بیمه گفت:‌ این پرونده دادگاهش تمام و حکمش صادر شده است و طبعا اگر در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تأیید شد، اجرا می‌شود.

10 مهر 1391