h گاف تظاهرکنندگان منافقین در ایالات متحده + تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

گاف تظاهرکنندگان منافقین در ایالات متحده + تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,گاف تظاهرکنندگان منافقین در ایالات متحده + تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,گاف تظاهرکنندگان منافقین در ایالات متحده + تصویر

گاف تظاهرکنندگان منافقین در ایالات متحده + تصویر

به نوشته ظهور12 : تعدادی از اعضای گروهک فراموش شده مجاهدین(منافقین) ظاهرا در زمان حضور دکتر محمود احمدی نژاد در حال ایالات متحده در حال تظاهرا بودند اما نکته جالب وجود غیر ایرانی ها در این بین هست که باید اشاره کنید مبادا شما یکوقت به ذهنتان خطور کند که این افراد به ازای پول حاضر به حضور در این جمع شدند!!!

6 مهر 1391