h تقلید ایرانی ها از سنت حسنه امام علی + عکس های دیدنی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تقلید ایرانی ها از سنت حسنه امام علی + عکس های دیدنی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تقلید ایرانی ها از سنت حسنه امام علی + عکس های دیدنی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تقلید ایرانی ها از سنت حسنه امام علی + عکس های دیدنی

تقلید ایرانی ها از سنت حسنه امام علی + عکس های دیدنی

تقلید ایرانی ها از سنت حسنه امام علی + عکس های دیدنی

جمعیت امداد دانشجویی ، مردمی امام علی (ع) با هدف رساندن کیسه های آذوقه که شامل مایحتاج یک ماه به خانواده های محروم می باشد توسط دانشجویان داوطلب انجام و تمامی هزینه های آن توسط مردم نیکوکار تامین می شود دانشجویان خانواده های نیازمند را شناسایی و کیسه های را بسته بندی و در شب قدر به درب منازل نیازمندان می رساند.

20 مرداد 1391