h کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های جهان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های جهان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های جهان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های جهان

کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های جهان

کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های جهان

به نوشته ظهور12 به نقل از فارس، کوتاهترین جنگ در تاریخ جهان بین انگلیس و زنگبار اتفاق افتاد که گفته می شود بین 38 تا 45 دقیقه بیشتر طول نکشید و بریتانیا با ابزار و امکانات خود و بهره بردن از خیانت برخی زنگباریی ها بر این کشور آفریقایی سلطه یافت.

بزرگترین جنگی که تاکنون در تاریخ جهان به ثبت رسیده، مجموعه جنگ هایی است که به جنگ های صدساله مشهور است. این جنگ ها بین انگلستان و فرانسه در میان سالهای 1337 و 1453 اتفاق افتاد.

این جنگ آنقدر طولانی بود که در مدت زمان جنگ، فرانسه 5 پادشاه و انگلستان هم 5 پادشاه مختلف داشت و هر کدام در برخی مناطق پیروز شده و یا شکست می خوردند که در نهایت پس از چندین سال، فرانسه پیروز این خصومت شد.

در قرن بیستم هم جنگ‌های طولانی کمتر به چشم می خورد اما هجوم آمریکا به ویتنام و نیز دفاع 8ساله ایران در برابر تجاوزات عراق در دوران حکومت صدام طولانی ترین جنگ های قرن بیستم به شمار می روند.

14 مرداد 1391