h پخش موسیقی هنگام پخش اذان در فلسطین اشغالی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پخش موسیقی هنگام پخش اذان در فلسطین اشغالی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پخش موسیقی هنگام پخش اذان در فلسطین اشغالی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پخش موسیقی هنگام پخش اذان در فلسطین اشغالی

پخش موسیقی هنگام پخش اذان در فلسطین اشغالی

پخش موسیقی هنگام پخش اذان در فلسطین اشغالی

گروهی از شهرک نشینان قصد دارند، بلندگوهایی در اطراف مساجد نصب کنند تا هنگام اذان ، اقدام به پخش موسیقی با صدای بلند کنند.

به گزارش محدوده به نقل از روزنامه صهیونیستی "یدیعوت آحرونوت"، گروهی از شهرک نشینان قصد دارند، بلندگوهایی در اطراف مساجد نصب کنند تا هنگام اذان ، اقدام به پخش موسیقی با صدای بلند کنند.قرار است یک شرکت اسرائیلی کار نصب بلندگوها را انجام دهد.

این اقدام شهرک‌نشینان صهیونیست درحالی انجام می‌گیرد که رژیم‌صهیونیستی هرماه چندین بار مانع از پخش اذان از مساجد فلسطینی می‌شود.

تاکنون اقدامات متعددی برای توقف پخش اذان از ماذنه‌های مساجد در اراضی اشغالی 1948 صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به ارائه پیش نویسی از سوی احزاب افراطی به کنست اشاره کرد که به بهانه احساس رعب یهودیان از صدای اذان صبح، خواستار ممانعت از پخش اذان از مساجد واقع در شهرهای اراضی اشغالی 1948 شده بود.

14 مرداد 1391