h وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان مرخص شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان مرخص شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان مرخص شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان مرخص شد

وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان مرخص شد

وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان مرخص شد

خودرو حامل وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن در مسیر فیروزکوه-دماوند از جاده منحرف و واژگون شد ولی به سرنشینان آسیبی نرسید.

به گزارش فارس، صبح امروز مهندس علی نیکزاد و هیات همراه برای بازدید از مسکن مهر دشت ناصر فیروزکوه و دماوند به این منطفه سفر کرده بودند که پس از انجام بازدید در بازگشت خودرو حامل وزیر راه و شهرسازی به علت ترکیدگی لاستیک دچار سانحه شد.بنابر این گزارش این سانحه در مسیر فیروزکوه- دماوند در 2 کیلومتری جاده دماوند در گردنه سرهار روی داد که خودرو پس از برخورد با گاردریل کنار جاده واژگون شد.

 خودرو حامل وزیر سه سرنشین دیگر شامل راننده، محافظ و رئیس بنیاد مسکن بود که هیچ کدام از سرنشینان آسیبی ندیدند.

 وزیر راه و شهرسازی و دیگر سرنشینان پس از واژگونی خوردو با توجه به عملکرد سیستم ایربک‌ به سلامت از خودرو خارج شدند اما برای انجام معاینات پزشکی رئیس بنیاد مسکن به بیمارستان سوم شعبان دماوند و دیگر سرنشینان به یکی از بیمارستا‌های تهران منتقل شدند که پس از انجام معاینات پزشکی و اطمینان از سلامتی کامل، افراد مرخص شدند.

 این حادثه ساعت 9:05 صبح روز پنج شنبه دوازدهم مرداد ماه روی داد.
12 مرداد 1391