h بهداد سلیمی؛ قویترین مرد جهان وارد لندن شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بهداد سلیمی؛ قویترین مرد جهان وارد لندن شد ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بهداد سلیمی؛ قویترین مرد جهان وارد لندن شد ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بهداد سلیمی؛ قویترین مرد جهان وارد لندن شد

بهداد سلیمی؛ قویترین مرد جهان وارد لندن شد

بهداد سلیمی؛ قویترین مرد جهان وارد لندن شد

بهداد سلیمی امید اول ورزش کشورمان در بازی های المپیک سه شنبه شب با استقبال تعدادی از اعضای کادر تشریفات کاروان کشورمان وارد دهکده بازی ها شد.
12 مرداد 1391