h رهبران ایران باید یهودی باشند ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رهبران ایران باید یهودی باشند ! ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رهبران ایران باید یهودی باشند ! ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رهبران ایران باید یهودی باشند !

رهبران ایران باید یهودی باشند !

رهبران ایران باید یهودی باشند !
مدیر شبکه وهابی در اظهاراتی مخالف صریح دین اسلام و با توهین به ایرانیان مدعی شد که رهبران ایران باید یهودی و مسیحی باشند.

به گزارش جام نیوز ، مدیر شبکه وهابی کلمه با توهین به ایرانیان گفت: «چرا نباید رهبر و رئیس جمهور ایران بدون در نظر گرفتن اینکه چه اعتقادی دارند و از چه دینی هستند به قدرت برسند.»

وی در ادامه بی پرده تر سخن گفت و تصریح کرد: «چرا رهبر، رئیس جمهور، وزراء، کابینه دولت و اعضای هیات مدیره مجلس حتما باید از فکر شیعی باشد. بگذارند یک مسیحی و یا یهودی به این منسب ها برسد و یا ادیان دیگر! چرا باید اینگونه تبعیض نژادی قائل شد!»

 گفتنی است که 97درصد مردم ایران مسلمان هستند که 90درصد آنها شیعه می باشند ولی ارادت شبکه های وهابی که به دروغ خود را اهل سنت ایرن معرفی می کنند به یهود و صهیونیسم آنقدر بالا است که حاضراند ایران را که اسلامی ترین کشور دنیا است به آنان بسپارند. درواقع یکی از اهداف اصلی وهابیت را همین امر می توان ذکر کرد که گوشه هایی از آن را در اظهارات برخی از آنان به خوبی می تواند دید.

12 مرداد 1391