h سجده به قطب خواجه گنابادی + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سجده به قطب خواجه گنابادی + عکس ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی, سجده به قطب خواجه گنابادی + عکس ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی, سجده به قطب خواجه گنابادی + عکس

سجده به قطب خواجه گنابادی + عکس

 سجده به قطب خواجه گنابادی + عکس

به گزارش فرهنگ نیوز،شیخ فرقه گنابادی در منطقه گراش استان فارس که چند سال قبل در مراسمی در خانقاه امیر سلیمانی تهران جلوی قطب سجده می کرد این روزها کانون اخبار در منطقه گراش واقع شده است.

خواجه گراشی به دلیل تجاوز به یک دختر مورد اعتراض شدید خانواده های دراویش قرار گرفته است و خانواده دختر مذکور از وی به مراجع قضایی شکایت کرده اند.گفتنی است وی از ترس مردم هم اکنون متواری است و جرات بازگشت به گراش را ندارد. دختر وی عروس یوسف مردانی نفر دوم فرقه گنابادی است و سایتهای فرقه گنابادی که کوچکترین مساله در کشور را در بوق و کرنا می کردند نسبت به این جنایت فجیع سکوت پیشه کرده اند.

7 مرداد 1391