h توصیه‌های جمعیتی برنامه پارک‌ملت بر خلاف فرمان صریح رهبرانقلاب - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

توصیه‌های جمعیتی برنامه پارک‌ملت بر خلاف فرمان صریح رهبرانقلاب,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,توصیه‌های جمعیتی برنامه پارک‌ملت بر خلاف فرمان صریح رهبرانقلاب,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,توصیه‌های جمعیتی برنامه پارک‌ملت بر خلاف فرمان صریح رهبرانقلاب

توصیه‌های جمعیتی برنامه پارک‌ملت بر خلاف فرمان صریح رهبرانقلاب

توصیه‌های جمعیتی برنامه پارک‌ملت بر خلاف فرمان صریح رهبرانقلاب

برخلاف فرمان صریح رهبر انقلاب، برنامه پارک ملت توصیه هایی مادی گرایانه درباره جمعیت کشور مطرح کرد.

به گزارش قاصد، مهمان برنامه سه شنبه شب پارک ملت در بخشی از سخنان خود به درخواست شهیدی فر مجری این برنامه، نظریات و توصیه هایی درباره جمعیت ایران مطرح کرد که با فرمان صریح رهبرانقلاب در این زمینه در تعارض کامل قرار دارد.

مهمان برنامه پارک ملت با مطرح کردن معیارهایی در زمینه توسعه پایدار، گفت که کارشناسان معتقدند جمعیت مطلوب برای ایران 22 میلیون نفر است.

وی که به همراه مجری این برنامه میکوشید وجهه بی طرفانه ای از خود نشان دهد، گفت که با جمعیت 150 میلیونی سطح رفاه مردم کاهش خواهد یافت.

کارشناس برنامه پارک ملت همچنین مدعی شد که با جمعیت 150 میلیونی باید با طبیعت خداحافظی کرد!

شهیدی فر مجری این برنامه نیز خطاب به مسئولان کشور تاکید کرد که نباید تصور کنند که مردم الزاما سیاست های آنان درباره جمعیت را اجرا خواهند کرد!

این در حالی است که رهبرمعظم انقلاب اواسط مرداد ماه در دیدار ماه رمضانی با با رؤساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، رئيس مجلس خبرگان‌، اعضاي هيأت وزيران، نمايندگان مجلس، مسئولان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، ائمه جمعه و نمايندگان ولي فقيه در استان‌ها و فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح در بخشی از سخنانشان به صراحت فرمودند:

" من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه داريم، ميتواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيرى كه ميخواهد براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد".

31 شهریور 1390