h تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01 - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01

تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01

تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01
عکس: مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی 01

مرکز آموزش خدمت سربازی 01 پایگاه آموزش فنون و یادگیری تاکتیکهای نظامی برای مشمولان خدمت مقدس سربازی است.

کد خبر:102291 -

29 شهریور 1390