h قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد!

قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد!

قيمت مرغ به ۸ هزار تومان رسيد!

با توجه به كمبود مرغ، قيمت مرغ در تهران دوباره سير صعودي داشته است.
افکار نیوز - گوشت مرغ كه روزهاي گذشته جاي گوشت قرمز را در سفره ها پر كرده بود و تا حدودي مي توانست مرهمي بر دل هاي كه دلشان گوشت قرمز مي خواست باشد اين روزها مرغ هم طاقت ارزان ماندن را نياورد و به كيلويي ۸ هزار تومان رسيد!!! به گزارش ميداني خبرنگار اقتصادي افكار نيوز بر طبق مشاهدات صورت گرفته در بازار شهر تهران، قيمت مرغ باز سير صعودي داشته است به گونه اي كه در مركز و غرب شهر تهران اين افزايش چشمگير است. در محدوده ي جنت آباد مرغ با قيمت ۸ هزار تومان و در برخي مغازه ها در مركز شهر ۷ هزار تومان هم رسيده است. بنابراين گزارش قيمت مرغ ۴۸۰۰ توماني هم كه در برخي مغازه ها موجود است اما به دليل كاهش مرغ و ازدحام زياد مردم ساعت ها در صف طولاني مي ايستند. لازم به ذكر است، مغازه داران دليل افزايش قيمت مرغ را كمبود عرضه ي مرغ و احتساب مرغداران اعلام نمودند. جدول زير مقايسه اي ميان قيمت مرغ در ايران و كشورهاي جهان كرده است و حاكي از ركود دار بودن ايران در زمينه گراني ها از جمله مرغ است . شهر - نرخ(تومان) تهران - ۸.۰۰۰ کراچی - ۱.۹۷۸ نیویورک - ۱.۸۶۰ سمرقند - ۱.۲۵۰ ابوظبی - ۱.۱۰۰ مسقط - ۳.۱۹۳ کپنهاک - ۱.۰۴۰ آنکارا - ۲.۰۳۱ مسکو - ۳.۴۸۳ قاهره - ۳.۴۸۰ بر اساس اين گزارش قیمت این کالا در کشورهای مختلف به شرح نشاگر ركود دار بودن ايران در زمينه گراني ها است: ۱- در بازار كراچي هر كيلوگرم مرغ ۸۶ روپيه پاكستان يعني)به قيمت آزاد هر روپيه پاكستان ۲۳ تومان( ۱۹۷۸ تومان است و هر عدد تخم مرغ رسمي به قيمت ۲ روپيه پاكستان يعني ۴۶ تومان عرضه مي شود. در بازار سمرقند ازبكستان هر كيلوگرم مرغ كامل برابر ۲۵۰۰ صوم يعني حدود ۱۲۵۰ تومان در بازار آزاد است. بهاي هر كيلوگرم مرغ در بازار نيويورك، ۹۴ سنت برابر با ۱۸۶۰ تومان است. در بازار ابوظبي امارات، هر كيلوگرم گوشت مرغ بسته بندي شده در حدود ۲ درهم و ۲۰ فلس به قيمت آزاد حدود ۱۱۰۰ تومان در هر كيلوگرم محاسبه شده است. قيمت هر كيلوگرم سينه مرغ در بازار عمان يك ريال عمان برابر با ۳۱۹۳ تومان است. قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار كپنهاك دانمارك، ۵ كرون دانمارك برابر با ۱۰۴۰ تومان است. قيمت هر كيلوگرم ران مرغ خالص در بازار آزاد ريودوژانيرو برابر با ۳۲۵۰ تومان است. قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار آنكارا تركيه معادل ۳ لير برابر ۲۰۳۱ تومان در هر كيلوگرم است. قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار مسكو روسيه، ۳۴۸۳ تومان است، قيمت هر كيلوگرم سينه مرغ در بازار قاهره، ۳۴۸۳ تومان است
22 تیر 1391