h جریان +18 در اینترنت! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

جریان +18 در اینترنت!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,جریان +18 در اینترنت!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,جریان +18 در اینترنت!

جریان +18 در اینترنت!

جریان +18 در اینترنت!

دانایی را پرسیدند:

چیست محبوب ترین عدد در اینترنت ؟

فرمود: 18+

چرا که وقتی خلایق آن را بینند،

بی اختیار عنان از کف دهند

و چشم ها را گشاد گردانند

و آب از دهانشان چکه نماید

و دست هایشان همی لرزد

و در صورتی که لازم باشد از مرزها گذر کنند

و در آخر نیز یا دست از پا درازتر باشند

و یا احساس دست از پا درازتری نمایند

و من همچنان در عجبم از راز این عدد!!!

22 تیر 1391