h سند قمار بازی پهلوی ها ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

سند قمار بازی پهلوی ها !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,سند قمار بازی پهلوی ها !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,سند قمار بازی پهلوی ها !

سند قمار بازی پهلوی ها !

سند قمار بازی پهلوی ها !  

مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار سندی از ساواک فاش کرد که خاندان پهلوی در روزهای 4شنبه، از ظهر تا پاسی از شب با مبالغ بالایی قمار بازی می‌کردند.

 در سندی از ساواک که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، آمده است: جلسات قمار دربار شاهنشاهی كه قبلا در كاخ اختصاصی برقرار می شد مدتی است كه به كاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی منتقل گردیده و روزهای چهارشنبه هر هفته اعضا خاندان جلیل سلطنتی پس از صرف ناهار تا پاسی از شب به بازی مشغول می گردند و در جلسه روز چهارشنبه 8 / 11 / 37 نیز والاحضرت شاهپور محمود رضا مبلغ 5/ 2 میلیون ریال باخته اند.

21 تیر 1391