h پشت پرده فعالیتهای غیراخلاقی گلشیفته فراهانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پشت پرده فعالیتهای غیراخلاقی گلشیفته فراهانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پشت پرده فعالیتهای غیراخلاقی گلشیفته فراهانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پشت پرده فعالیتهای غیراخلاقی گلشیفته فراهانی

پشت پرده فعالیتهای غیراخلاقی گلشیفته فراهانی

پشت پرده فعالیتهای غیراخلاقی گلشیفته فراهانی

https://file.zohur12.ir/2012/07/aa5033a29c3.jpg

گلشیفته فراهانی که در سالهای اخیر با رفتارهای غیر اخلاقی خود موجی از انتقادات عمومی را متوجه خود کرده به واقع چه هدفی را دنبال می کند.

ندای انقلاب : این سوالیست که برای یافتن پاسخش می بایست به کتاب فیلیپ راث نویسنده معاصر امریکایی که ۱۰ سال پیش رمان کوتاهی با عنوان «جانور رو به احتضار» را منتشر کرده بود مراجعه کنیم. کتابی که در ظاهر، روایت ماجرایِ عشق یک استاد ۶۲ ساله ادبیات در یکی از دانشگاه‌های امریکا به دانشجوی ۲۴ ساله به نام کونسئلا است.در فصل چهارم کتاب نویسنده از تاثیر چهار دختری حرف می‌زند که توانستند با گستاخی تمام، الگوهای ارزشی حاکم بر جامعه آمریکا در خصوص مسائل اخلاقی را بشکنند و الگوی جنسی حاکم بر این کشور را دستخوش تغییر کنند.فیلیپ راث در بخشی از رمان خود به قول از مرد قصه می گوید: دختران کنونی همه آزادی‌های جنسی به ظاهر معمولی و عادی شده ‌شان را مدیون رفتارهای هنجار شکنانه و لجام گسیخته آن چهار دختر هستند.البته این تحلیل را می توان در موضع گیری های رسانه ای جریانات ضد انقلاب در خصوص هنجار شکنی های گلشیفته فراهانی نیز مشاهده کرد. به نحوی که یکی از عناصر خارج نشین در این باره می گوید: بی‌شک زنان و مردان نسل‌های بعدی ایران، امکان ابراز وجودِ کمابیش آزاد‌تر امیال انسانی خود را مدیون شیطنت‌های گلشیفته فراهانی خواهند بود!این مسئله زمانی مشخص تر می شود که نگاهی به بازیهای چند سال اخیر گلشیفته فراهانی در فیلم های غربی داشته باشیم . فیلم هایی که نقش اصلی گلشیفته در آنها ارائه و انتقال مسائل جنسی به مخاطبان و شکستن خط قرمز های اخلاقی است.

19 تیر 1391