h زندگی یک زوج در پایانه معلم + عکس های دردناک از بی خانمان ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

زندگی یک زوج در پایانه معلم + عکس های دردناک از بی خانمان ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,زندگی یک زوج در پایانه معلم + عکس های دردناک از بی خانمان ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,زندگی یک زوج در پایانه معلم + عکس های دردناک از بی خانمان ها

زندگی یک زوج در پایانه معلم + عکس های دردناک از بی خانمان ها

زندگی یک زوج در پایانه معلم + عکس های دردناک از بی خانمان ها

به نوشته ظهور12 ( ارسال کاربران) » زوجی در خیابان شریعتی خیابان معلم در پایانه معلم باتمامی اثاثیه اشان پناه به پارک آورده اند و صاحب خانه شان نیز آنها را از خانه بیرون کرده است و ظاهرا جایی برای زندگی ندارند...زندگی در این روزهای گرم در شلوغی تهران با این شرایط بی انصافی است ...

عزیزان تهرانی اگر دسترسی دارند حتما برایمان عکس یا فیلمی تهیه کنند تا صحت این خبر را به صورت قطعی اعلام کنیم ..


چند وقت پیش خبرگزاری فارس تصاویر دردناکی از زندگی یک خانواده چهارنفره را در پارک نازی آباد تهران منتشر کرد که خود میتوانید ببینید :

آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
آوارگی خانواده 4 نفره در پارک نازی آباد
19 تیر 1391