h اتهام دست درازی جنسی یک دیپلمات ایرانی در آلمان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اتهام دست درازی جنسی یک دیپلمات ایرانی در آلمان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اتهام دست درازی جنسی یک دیپلمات ایرانی در آلمان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اتهام دست درازی جنسی یک دیپلمات ایرانی در آلمان

اتهام دست درازی جنسی یک دیپلمات ایرانی در آلمان

اتهام دست درازی جنسی یک دیپلمات ایرانی در آلمان

در صحت اخبار منتشره از سوی بی بی سی و بالاترین همیشه شک و شبهه وجود دارد !

قضاوت با شما اگر خودتان کودکی را فقط کمی ناز کنید این تهمت ها به شما رواست ؟

واقعا دلیل این بهانه های خنده دار برای ضربه به کشورمان چیست؟

16 تیر 1391