h درگیری در مترو که نفس شما را در سینه حبس میکند + فیلم - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

درگیری در مترو که نفس شما را در سینه حبس میکند + فیلم,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,درگیری در مترو که نفس شما را در سینه حبس میکند + فیلم,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,درگیری در مترو که نفس شما را در سینه حبس میکند + فیلم

درگیری در مترو که نفس شما را در سینه حبس میکند + فیلم

درگیری در مترو که نفس شما را در سینه حبس میکند + فیلم

به نوشته ظهور12 » صحنه ای که توسط دوربین های امنیتی ایستگاه مترو سن پطرزبورگ روسیه ضبط شد میتوانست پایان ناخوشایندی داشته باشد . این تصاویر نفس را در سینه بیننده ها حبس کرد.

این تصاویر نشان میدهد که دو مرد و یک زن روی سکوی ایستگاه مترو سن پطرزبورگ ایستاده اند که بین یکی از مردان و این زن که گفته شده است یک کارگر است درگیری ایجاد میشود . بعد از چند ثانیه این مشاجره بالا میگیرد و این مرد خانم را هل داده و از سکوی مترو روی ریل ها پرتاب میکند. پرت شدن این زن روی ریل قطار دقیقا چند ثانیه قبل از ورود قطار به این ایستگاه اتفاق افتاده است. مرد دیگری که در صحنه حضور دارد با مرد مهاجم درگیر میشود و بعد از اینکه مشت محکمی به صورت او میکوبد به دنبال زن آسیب دیده میرود و زمانیکه متوجه میشود او آسیب جدی ندیده است به او کمک میکند تا روی سکو بازگردد. بعد از نجات وی مرد به سوی مرد مهاجم که قصد فرار از صحنه را داشت میدود تا او را نگه دارد. شاهدی که این تصاویر را دیده است میگوید همه این اتفاقات در چند ثانیه رخ داد . وی میگوید با این که شاهد درگیری های زیادی در مکانهای عمومی بوده اما به نظرش این مورد بسیار ترسناک و نفس گیر بوده است که شاید سرانجام دردناکی داشت. او خوشحال است که کسی در این صحنه آسیب جدی ندیده است.

هنوز علت درگیری این زن و مرد و اینکه آیا این مرد مهاجم دستگیر شده است یا خیر فاش نشده است.

...

...

دانلود

16 تیر 1391