h خیانت همسر بن لادن باعث مرگ وی شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خیانت همسر بن لادن باعث مرگ وی شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خیانت همسر بن لادن باعث مرگ وی شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خیانت همسر بن لادن باعث مرگ وی شد

خیانت همسر بن لادن باعث مرگ وی شد

خیانت همسر بن لادن باعث مرگ وی شد

"ژنرال "شوکت قادر" نویسنده پاکستانی که خود در گذشته از افسران ارتش این کشور بوده است در شرح زندگی رهبر القاعده و عملیات ابیت‌آباد به خیانت همسر اسامه بن لادن و آگاهی رهبر القاعده از عملیات احتمالی سیا می‌پردازد.

وی در ادامه میگوید که اطلاعات جالبی از ورود "خیریه" یکی از همسران بن لادن به ابیت‌آباد به دستم رسید و بعد از اینکه دوستم عثمان که یکی از مردم قبایلی است ماجرا را تأیید کرد پی بردم که اطلاعات درست است.

بر اساس این اطلاعات خالد یکی از فرزندان بن لادن نسبت به حضور ناگهانی خیریه در مخفی گاه پدرش مشکوک بود و مدام از خیریه می‌پرسید چه چیزی وی را به ابیت‌آباد کشانده است. سر انجام خیریه پاسخ داد که آمده است آخرین خدمات را برای شوهرش انجام دهد.

امل عنوان می‌کند زمانی که خالد پاسخ خیریه را شنید این پاسخ را برای پدرش انتقال داد و تلاش نمود بن لادن را مجاب کند که خیریه ممکن است به وی خیانت بزند.

چون بن لادن و پسرش به زبان عربی و آن هم به صورت اشاره و کنایه صحبت می‌کردند درست متوجه نشده ماجرا چیست اما اطمینان دارم خالد از جاسوس بودن خیریه می‌ترسید و سعی داشت پدرش را از دسیسه‌ای بزرگ آگاه نماید.

بن لادن بعد از صحبت‌های خالد به فکر فرو رفت و گفت: خیریه می‌خواهد مرا از عذاب کشیدن نجات دهد پس درست به وظیفه‌اش عمل می‌کند.

بن لادن از امل و سهام (دیگر همسرانش) خواست ابیت‌آباد را ترک کنند و فرزندان و نوه‌های وی را نیز با خود ببرند اما همسران بن لادن حاضر نشدند شوهرشان را تنها بگذارند.

13 تیر 1391