h معافیت‌های جدید سربازی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

معافیت‌های جدید سربازی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,معافیت‌های جدید سربازی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,معافیت‌های جدید سربازی

معافیت‌های جدید سربازی

https://file.zohur12.ir/2012/05/32406_764.jpg

ایسنا، سرهنگ مسن‌آبادی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به تغییرات قابل ملاحظه در باب معافیت فرزندان ایثارگران در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی گفت: در این قانون کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

وی افزود: به ازای هر 24 ماه آزادگی، 25 درصد جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه هر یک از والدین نیز، یکی از فرزندان ذکور آنان معاف می‌شود و در مورد معافیت کسانی که مدت حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنان به تنهایی در حد معافیت یک فرزند ذکور نیست، بايد تجميع درصد جانبازی، مدت حضور در جبهه و مدت اسارت والدين آنان به عدد 30 برسد. مسن‌آبادی گفت: در این قانون به ازای هر شهید یا جاویدالاثرفاقد فرزند ذكور یک برادر وی می‌تواند از خدمت دوره ضرورت معاف شود و همچنین از آزادگان با حداقل 25 ماه اسارت یا جانبازان با حداقل 25 درصد جانبازی که فاقد فرزند پسر هستند، نیز می‌توانند یک برادر خود را از انجام خدمت دوره ضرورت معاف کنند. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: یک فرزندخوانده قانونی ذکور جانبازانی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگان صاحب فرزند نمی‌شوند، از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

11 تیر 1391