h تصویر برگزیده آسمان شب با ستاره های بی نظیر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصویر برگزیده آسمان شب با ستاره های بی نظیر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصویر برگزیده آسمان شب با ستاره های بی نظیر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصویر برگزیده آسمان شب با ستاره های بی نظیر

تصویر برگزیده آسمان شب با ستاره های بی نظیر

تصویر برگزیده آسمان شب با ستاره های بی نظیر

تصویری که نفر دوم مسابقات " astrophotographer " آلمان است ، این مسابقه سالی یکبار برگزار میشود که تصویر زیر یکی از عکس های این مسابقه است ...

11 تیر 1391