h ابری درخشان + عکس بینظیر و زیبا - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ابری درخشان + عکس بینظیر و زیبا,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ابری درخشان + عکس بینظیر و زیبا,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ابری درخشان + عکس بینظیر و زیبا

ابری درخشان + عکس بینظیر و زیبا

ابری درخشان + عکس بینظیر و زیبا

به نوشته ظهور12 » این تصویر از ابرهای شب تاب یا قطبی ابرها mesospheric شناخته می شود، این عکس که عبور نوعی ابر را در فلات تبت نمایش میدهدتوسط ایستگاه فضایی بین المللی در تاریخ 13 ژوئن گرفته شده است.

این اتفاق اغلب در اواخر بهار و اوایل تابستان دیده می شود. تحقیقات اخیر نشان می دهد که تغییرات درجه حرارت و یا تغییراتی که اتمسفر کرده است به صورت ابر های قطبی mesospheric به وجود می آید

 
10 تیر 1391