h رقابت فریبا و گلشیقته در برهنگی! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رقابت فریبا و گلشیقته در برهنگی! ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رقابت فریبا و گلشیقته در برهنگی! ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رقابت فریبا و گلشیقته در برهنگی!

رقابت فریبا و گلشیقته در برهنگی!

رقابت فریبا و گلشیقته در برهنگی!

https://file.zohur12.ir/2012/06/Fariba_Davoodie_Mohajer_Haghighatbasirat_blogsky_com_3.jpg

فریبا داودی مهاجر که چندی پیش در facebook برایش خواستگار پیدا شده بود این روزها در حال انتشار تصاویر بی حجاب و بعضا خصوصی خود برای جلب توجه بیشتر در بین ضدانقلاب فراری می باشد!

فریبا داودی این روزها در حال انتشار تصاویر بی حجاب و بعضا خصوصی خود برای جلب توجه بیشتر در بین ضدانقلاب فراری می باشد! فریبا داودی مهاجر که چندی پیش در facebook برایش خواستگار پیدا شده بود این روزها در حال انتشار تصاویر بی حجاب و بعضا خصوصی خود برای جلب توجه بیشتر در بین ضدانقلاب فراری می باشد!  فریبا داودی مهاجر که این روزها در آمریکا و در آغوش ضدانقلاب در حال خرج کردن پولهای اهدایی موسسات آمریکایی می باشد در مبارزه سیاسی!!!به نتیجه ای نرسیده و ظاهرا در برهنگی با گلشیفته فراهانی(هنرپیشه فاسد فراری از ایران) رقابت گذاشته است و به نظر می رسد به زودی دراین رقابت پیروز خواهد شد و جماعتی از ضدانقلاب را که منتظر چنین فرصتی هستند را خوشحال خواهد کرد!  البته برای حامیان داخلی این جماعت که بعضا با نادانی از این فرد بعنوان اسطوره زنان مبارز!!!یاد می کنند باید مشخص شده باشد که امثال فریبا داودی مهاجر که سالها از دولت اصلاحات ارتزاق می کردند امروز در حال گشایش عقده های فروخورده خود در دوران جوانی و نوجوانی هستند و برهنگی همچون .... را بعنوان بهترین راه ابراز وجود یافته اند!

10 تیر 1391