h توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد

توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد

توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد

https://file.zohur12.ir/2012/06/konkoor901.jpg

داوطلبان شرکت در کنکورهای پزشکی یا غیرپزشکی سال ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه می توانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اقدام کنند.

فرایند دریافت کارت ورود به جلسه به گفته عبدالله سجادی جاغرق - رئیس مرکز آزمون این دانشگاه تا ۱۴ تیرماه ادامه خواهد داشت.آزمون غیرپزشکی ۱۵ و ۱۶ و آزمون پزشکی ۲۹ تیرماه سال جاری برگزار می شود و این آزمونها هیچ تفاوتی با آزمون سالهای گذشته ندارند، اما اگر محتوای دروس مدارس و آموزش پرورش تغییر کرده باشد، تغییرات اعمال می شود.

9 تیر 1391