h داريوش اقبالي ، خواننده لس آنجلسي به ايران باز ميگردد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

داريوش اقبالي ، خواننده لس آنجلسي به ايران باز ميگردد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,داريوش اقبالي ، خواننده لس آنجلسي به ايران باز ميگردد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,داريوش اقبالي ، خواننده لس آنجلسي به ايران باز ميگردد

داريوش اقبالي ، خواننده لس آنجلسي به ايران باز ميگردد

داريوش اقبالي ، خواننده لس آنجلسي به ايران باز ميگردد  

https://file.zohur12.ir/2012/06/670637915047300984254.jpg

با بازگشت برخی از خوانندگان لس آنجلسی به ایران، عده ای دیگر از خواننندگان لس آنجلسی در محافل خصوصی و حتی رسمی اعلام کردند که در خواست هایی برای بازگشت به ایران داده اند.

برخی از خوانندگان لس آنجلسی  مانند ، ( ن_م ) و (د_ا) و (ب_م) در خواستهایی را برای حضور در ایران و ادامه زندگی در ایران داده اند. پس از بازگشت حبیب محبیان به  ایران بسیاری از خوانندگان قدیمی لس آنجلس درخواستهایی  را برای بازگشت به ایران داده اند که این اتفاق احتمال بازگشت آنها را بسیار زیاد می کند.

 

8 تیر 1391