h قیمتهای جدید اینترنت پر سرعت - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قیمتهای جدید اینترنت پر سرعت ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قیمتهای جدید اینترنت پر سرعت ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قیمتهای جدید اینترنت پر سرعت

قیمتهای جدید اینترنت پر سرعت

قیمتهای جدید اینترنت پر سرعت

تعرفه اینترنت

قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب خط STM1 ‌ به شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های دارای مجوز تحویل می‌شود، صرفاً جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL  به میزان 20 درصد کاهش می‌یابد و بدین معنی است که قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در حال حاضر 486 میلیون ریال است به 375100000 ریال کاهش پیدا کرد.

تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر 10 تعیین شده است.برای پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه 59200 ریال، 128 کیلوبیت بر ثانیه ‌99200 ریال، 256 کیلوبیت بر ثانیه 12560 ریال،‌ 512 کیلوبیت بر ثانیه، 204800 ریال و برای پهنای باند 1024 کیلوبیت بر ثانیه 383200 ریال و پهنای باند 2048 کیلوبیت بر ثانیه 745600 ریال در نظر گرفته شده است.

شرکت مخابرات استان تهران در این باره شرایط و ضوابطی را اعلام کرده است؛ هزینه مودم و راه‌اندازی آن برعهده مشترک خواهد بود و بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترکین دریافت شود.

4 تیر 1391