h دو دختر به هم چسبیده 13 ماهه هندی در این کشور با موفقیت از هم جدا شدند ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دو دختر به هم چسبیده 13 ماهه هندی در این کشور با موفقیت از هم جدا شدند !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دو دختر به هم چسبیده 13 ماهه هندی در این کشور با موفقیت از هم جدا شدند !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دو دختر به هم چسبیده 13 ماهه هندی در این کشور با موفقیت از هم جدا شدند !

دو دختر به هم چسبیده 13 ماهه هندی در این کشور با موفقیت از هم جدا شدند !

دو دختر به هم چسبیده 13 ماهه هندی در این کشور با موفقیت از هم جدا شدند !

به گزارش جهان به نقل از روزگار نو، این دو کودک که از ناحیه سینه به هم چسبیده بودند، طی 12 ساعت جراحی گروهی از پزشکان و پرستاران هندی و استرالیایی از هم جدا شدند.

3 تیر 1391