h پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟

پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟

پگاه آهنگرانی ، بازیگر یا عامل ناتو فرهنگی؟

ناتوی فرهنگی وبهره گیری از برخی چهره ها جهت نفوذ و عمق بخشیدن به فرهنگ اباحه گر غرب آنچنان روشن و واضح است که هیچ عقل سلیمی را توان انکار آن نیست.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ندای انقلاب؛ ناتوی فرهنگی وبهره گیری از برخی چهره ها جهت نفوذ و عمق بخشیدن به فرهنگ اباحه گر غرب آنچنان روشن و واضح است که هیچ عقل سلیمی را توان انکار آن نیست. سرمایه گذاری های سنگین غرب در حوزه موسیقی، فیلم،عرفان های کاذب و ... برای گسترش و نفوذ دادن فرهنگ منحط غرب آنچنان شدت گرفته که باید تصریح کرد،جنگ نرم دشمن در چهره و هیبتی کاملا فرهنگی ظهور وبروز یافته و آگاهانه و ناآگاهانه برخی از چهره هایی که به سبب امکانات و حمایت های دستگاه های فرهنگی نامی در جامعه یافته اند ساده اندیشانه به کارگزاران این جنگ نرم تبدیل شده اند. امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که بسیاری از چهره ها و نام یافتگان به الگوهایی برای جهت دهی فرهنگی در جامعه تبدیل شده اند و تاسف بار اینکه این افراد ضمن ترویج فرهنگ غرب نه تنهابه عامل ناتوی فرهنگی تبدیل شده اند که از دیگر سو تلاش دارند تا قبح بسیاری از ارزشهای مسلط جامعه را از بین برده و نهادهای مسئول در این زمینه را به موجب وظایف قانونی خود با تهمت ها و واژگانی عاریتی و روشنفکرمآبانه به تمسخر بگیرند. در همین زمینه درشرایطی که معاون اجتماعی ناجا خطر بزرگی را به چهره های فرهنگی گوشزد کرد تا درتهاجم فرهنگی دشمن نقش آفرین نشوند برخی از بازیگرنماها که خود را مصداق بارز سخمان وی می دیدند حمله ها و تخریب هایی را علیه وی ساماندهی کرده و در کسوت مدعی گفته هایی را برای خوش آمد اپوزیسیون فراهم ساختند. رصد برخی از تهاجم ها علیه نیروی انتظامی پس از صید دانه درشت این نیرو در برج میلاد نشان می دهد که چه بسا تضعیف این نهاد خود بخش دیگری ازپازل حمله به نهادهایی باشد که بخشی از مکانیسم کنترل ناهنجاری ها را برعهده دارند. این اما همه ماجرانیست.برای کسانی که برهنگی و ذوب شدن در فرهنگ منحط غرب را برایش قبحی قائل نبوده و حتی برهنگی خود را در شبکه های مجازی و اجتماعی را نیز به اشتراک می گذارند نشان می دهد که این افراد و این چهره ها براستی عاملان ناتوی فرهنگی اند گرچه روزهایی را نیز در کف خیابان ها در فتنه ۸۸ به اغتشاش و آشوب گذرانیده اند. یکی از این افراد که این روزها خود را مصداق سخنان معاون اجتماعی ناجا یافته پگاه آهنگرانی است.هنرپیشه ای که خود مدتی را به دلیل فتنه گری در بازداشت گذراند و در حمایت از فتنه سبز از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و امروز در قالبی دیگر در نقش عامل فرهنگی جریان انحراف به دنبال تئوری های باطل این جریان در حوزه عفاف وحجاب است. گوشه ای هنرنمایی این عامل ناتوی فرهنگی را ببینید:

1 خرداد 1391