h عکس/ نماز جلیلی قبل از ورود به روسیه و در هواپیما - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس/ نماز جلیلی قبل از ورود به روسیه و در هواپیما,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس/ نماز جلیلی قبل از ورود به روسیه و در هواپیما,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس/ نماز جلیلی قبل از ورود به روسیه و در هواپیما

عکس/ نماز جلیلی قبل از ورود به روسیه و در هواپیما

عکس/ نماز جلیلی قبل از ورود به روسیه و در هواپیما

هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به منظور شرکت در مذاکرات ایران و 1+5 صبح امروز وارد مسکو شد.

30 خرداد 1391