h در کدام استان مردم بیشتر به فکر پوشاک و کفش خود هستند؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

در کدام استان مردم بیشتر به فکر پوشاک و کفش خود هستند؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,در کدام استان مردم بیشتر به فکر پوشاک و کفش خود هستند؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,در کدام استان مردم بیشتر به فکر پوشاک و کفش خود هستند؟

در کدام استان مردم بیشتر به فکر پوشاک و کفش خود هستند؟

در کدام استان مردم بیشتر به فکر پوشاک و کفش خود هستند؟

خانوارهای ایرانی در سال 89 به طور متوسط 685 هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش کرده اند.

علی پاکزاد: به نظر شما در کدام استان کشور، خانوارها برای پوشاک بیشتر هزینه می کنند؟، این اطلاعات می تواند برای تولید کنندگان، وارد کنندگان ، فروشندگان و تمامی فعالین بازار پوشاک و کفش جذاب باشد. براساس آخرین اطلاعات براورد شده از وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی در سال 89 تنها در دو استان متوسط هزینه خانوار از مرز یک میلیون تومان عبور کرده است.
در این سال متوسط هزینه پوشاک و کفش هر خانوار ایرانی با بعدی معادل 3.6 نفر معادل 658 هزار تومان بوده که می توان بر این اساس گفت سرانه هزینه پوشاک هر ایرانی در سال 89 معادل 190 هزار تومان بوده است.
در میان استانهای کشور بیشترین میزان هزینه انجام شده توسط خانوارهای شهرنشین استان مرکزی بوده است که در سال 89 معادل یک میلیون 60 هزار تومان هزینه پوشاک و کفش کرده اند.
بعد از استان مرکزی، خانوارهای ساکن استان قزوین تنها خانوارهایی در کشور هستند که در سال 89 بیش از یک میلیون تومان صرف پوشاک و کفش کرده اند.
اما اگر از نظر سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوار بخواهیم استانهای کشور را مورد مقایسه قرار دهیم بازهم همین دو استان هستند که رکورد دار خواهند بود، در استان مرکزی خانوارهای شهری 7.9 درصد و در قزوین 6.6 درصد از کل سبد هزینه سالانه خود را به پوشاک و کفش اختصاص داده اند.
البته اگر ارقام مربوطه را با آمار جمعیتی تلفیق کنیم می توانیم نمایی کلی از بازارپوشاک و کفش کشور در سال 89 به دست بیاوریم، به این طریق می توان گفت حجم بازار پوشاک و کفش کشور در سال 89 معادل 10.2 هزار میلیارد تومان بوده است.
در این بازار به تبع استانهایی که بیشترین جمعیت خانوارهای شهر نشین را دارا هستند سهم بزرگتری از بازار خواهند داشت، در رتبه بندی ابعاد بازار پوشاک و کفش کشور استان تهران رتبه نخست را دارد، البته این در حالی است که از نظر رتبه بندی سرانه خانوار در هزینه برای پوشاک و کفش رتبه تهران هفتم بوده ولی به دلیل تراکم جمعیت شهر نشین استان تهران با بازار 3.1 هزار میلیارد تومانی خود به تنهایی 31 درصد بازار پوشاک و کفش کشور را در اختیار داشته است.
از نظر حجم بازار کوچکترین بازار پوشاک و کفش کشور در استان هرمزگان بوده است که در کل این سال حجمی معادل 52 میلیارد تومان داشته است.
مقایسه هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری درسال 1389
ردیف نام استان هزینه پوشاک و کفش (تومان) سهم درهزینه (درصد) تعداد خانوار شهری حجم بازار (میلیارد تومان) سهم از بازار کشور(درصد)
1 مرکزی 1,060,211 %7.9 302280 320 %3.13
2 قزوین 1,000,346 %6.6 249894 250 %2.44
3 مازندران 875,219 %5.9 505969 443 %4.33
4 چهارمحال و بختیاری 864,754 %6.0 125488 109 %1.06
5 خراسان جنوبی 844,371 %5.7 81326 69 %0.67
6 کرمان 786,073 %5.2 450694 354 %3.46
7 تهران 754,847 %4.1 4141486 3126 %30.56
8 اردبیل 753,477 %6.3 203417 153 %1.50
9 کهگیلویه و بویراحمد 748,200 %5.4 73611 55 %0.54
10 ایلام 710,039 %5.4 83165 59 %0.58
11 سیستان وبلوچستان 705,400 %6.4 276791 195 %1.91
12 زنجان 703,085 %5.8 171339 120 %1.18
13 سمنان 702,081 %5.8 142916 100 %0.98
14 گیلان 696,505 %5.2 431504 301 %2.94
15 آذربایجان شرقی 666,821 %5.4 737020 491 %4.81
16 اصفهان 655,060 %4.3 1213465 795 %7.77
17 همدان 653,260 %5.6 298638 195 %1.91
18 آذربایجان غربی 637,763 %5.8 502364 320 %3.13
19 کرمانشاه 628,482 %5.4 354407 223 %2.18
20 خراسان شمالی 620,764 %6.0 117477 73 %0.71
21 خوزستان 619,359 %4.5 711179 440 %4.31
22 کردستان 619,240 %6.2 245329 152 %1.49
23 فارس 616,756 %4.7 748317 462 %4.51
24 بوشهر 609,561 %4.5 158213 96 %0.94
25 خراسان رضوی 595,381 %5.1 1198741 714 %6.98
26 یزد 577,986 %4.5 248506 144 %1.40
27 گلستان 563,051 %4.7 237521 134 %1.31
28 قم 537,073 %4.1 291878 157 %1.53
29 لرستان 451,215 %4.8 277550 125 %1.22
30 هرمزگان 280,935 %3.2 185715 52 %0.51
متوسط: 684,577 جمع: 10228 %100
منبع: بانک مرکزی      
28 خرداد 1391