h دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب

دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب

دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب

https://file.zohur12.ir/2011/09/108332-t.jpg

از آنجا که دانستن گناهان کبیره بر هر مسلمانی واجب است تا از آنها پرهیز کند ، گناهانی که کبیره بودنش مسلم است و در این کتاب مشروحا بیان شده است  فهرست وار ذکر می گردد

گناهان کبیره: 

1-شرک و ریاء 2- یاس از رحمت خداوند 3- بدگمانی به خدا 4- نترسیدن از قهر خداوند 5- آدم کشی 6- عقوق والدین 7-قطع رحم 8- خوردن مال یتیم 9- ربا خواری 10- زنا 11-لواط 12- قذف 13- شراب خواری 14- قمار 15- سرگرمی به لهویات و.. 16- غناء 17- دروغ 18- سوگند دروغ 19- شهادت دروغ 20- گواهی ندادن  21- پیمان شکنی 22- خیانت به امانت 23- دزدی 24- کم فروشی 25- حرام خواری 26- حبس حقوق 27- فرار از جهاد 28- تعرب بعد از هجرت 29- کمک به ستمگران 30- کمک نکردن به ستمدیدگان 31- سحر و جادو 32- اسراف 33- تکبر ورزیدن 34- جنگ با مسلمانان 35- خوردن مردار و گوشت خوک 36- ترک عمدی نماز 37- ندادن زکات 38- سبک شمردن حج  39- ترک یکی از واجبات 40- اصراربرگناه و کوچک شمردن گناه 41- ستم کردن به ورثه در وصیت 42- غیبت 43- نمامی 44- استهزاء مومن 45- سب و طعن مومن 46- خوارکردن مومن 47- رسوا کردن مومن 48- هجو مومن با شعر و نثر 49- اذیت مومن 50- همسایه آزاری 51- مکر و نیرنگ 52- دورویی 53- احتکار 54- حسد 55- دشمنی با مومن 56- مساحقه 57- قیادت و دیاثت 58- استمناء 59- بدعت 60- حکم ناحق 61- جنگ در ماه حرام 62- بازداشتن از راه خدا 63- کفران نعمت 64- فتنه انگیزی 65- فروختن اسلحه به کفار 66-بهتان و سوء ظن 67- هتک قرآن 68- هتک کعبه 69- هتک مساجد 70- هتک مشاهد مشرفه و تربت امام حسین ( ع )

دانلود با لینک مستقیم

یا

دانلود با لینک مستقیم

11 مرداد 1390