h پایان شایعه ها؛فرزند ارشد رهبر معظم در پای صندوق رای/عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پایان شایعه ها؛فرزند ارشد رهبر معظم در پای صندوق رای/عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پایان شایعه ها؛فرزند ارشد رهبر معظم در پای صندوق رای/عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پایان شایعه ها؛فرزند ارشد رهبر معظم در پای صندوق رای/عکس

پایان شایعه ها؛فرزند ارشد رهبر معظم در پای صندوق رای/عکس

پایان شایعه ها؛فرزند ارشد رهبر معظم در پای صندوق رای/عکس

گفتنی است شب گذشته دفتر رهبری شایعه موضعگیری انتخاباتی فرزندان ایشان را تکذیب کرد.

16 اردیبهشت 1391