h نظرسنجی اینترنتی اعراب برای تصاحب ابوموسی+اموزش شرکت در نظرسنجی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نظرسنجی اینترنتی اعراب برای تصاحب ابوموسی+اموزش شرکت در نظرسنجی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نظرسنجی اینترنتی اعراب برای تصاحب ابوموسی+اموزش شرکت در نظرسنجی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نظرسنجی اینترنتی اعراب برای تصاحب ابوموسی+اموزش شرکت در نظرسنجی

نظرسنجی اینترنتی اعراب برای تصاحب ابوموسی+اموزش شرکت در نظرسنجی

نظرسنجی اینترنتی اعراب برای تصاحب ابوموسی+اموزش شرکت در نظرسنجی

ظهور 12 : سایت abumusa.net اقدام به برپایی یک نظرسجی اینترنتی نموده که آیا ابوموسی قسمتی از خاک ایران است یا قسمتی از خاک امارات است که باید برگردانده شود! در حال حاضر اعراب با اختلاف 5000 رای جلوتر از ایران هستند. از شما خواهشمندیم با این انتشار این خبر و شرکت در نظرسنجی ، ایران را مانند همیشه سربلند و پیروز کنید! آموزش تصویری شیوه شرکت در نظرسجی: بسایت www.abumusa.net بروید و مطابق تصاویر عمل کنید!

1

2

برای دیدن تصاویردر اندازه بزرگ تر روی انها کلیک کنید

15 اردیبهشت 1391