h مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معاف میشوند! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معاف میشوند!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معاف میشوند!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معاف میشوند!

مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معاف میشوند!

مشمولان کمیته امداد و بهزیستی معاف میشوند!

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی، یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد همسر زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین تنها پسر خانواده هایی که حداقل دارای سه دختر و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشند، از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حلوایی افزود: علاوه بر معافیت های ذکر شده همچنین مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنند نیز با درخواست بهزیستی و تایید معلولیت در شورای پزشکی وظیفه عمومی تا مدت 5 سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت استفاده و در پایان 5 سال معافیت دائم اخذ می کنند.
وی معافیت دیگر مددجویان تحت پوشش بهزیستی را در خصوص آن دسته از مشمولانی عنوان کرد که دارای فرزند معلول هستند و با درخواست بهزیستی استان و تایید معلولیت در شورای پزشکی وظیفه عمومی اینگونه مشمولان نیز از معافیت دائم برخوردار می شوند.
سرهنگ حلوایی در خصوص امکان بخشودگی غیبت مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: صرفا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتن مجوزی برای بخشودگی غیبت مشمولان غایب نیست و به جز تسهیلات بیان شده و همچنین کاهش تعرفه های مربوط به صدور کارت معافیت اینگونه مشمولان امتیاز دیگری برای مشمولانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: مشمولان غایب اعم از کسانی که تحت پوشش سازمان های مذکور قرار دارند و سایر مشمولان چنانچه تا سوم خرداد امسال خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) معرفی کنند، تنبیهات اضافه خدمت مقرر در قانون شامل آنان نخواهد شد.
12 اردیبهشت 1391