h دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد

دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد

دکتر احمدی نژاد بالاخره با مشایی مخالفت کرد

احمدی نژاد هم استدلال وزرا را پسندیده و این نامگذاری منتفی و مصوب می شود دولت پروژه های نیمه تمام را در قالب طرح " مهر ماندگار " تکمیل کند.

به گزارش مشرق : شنیده ایم در یکی از جلسات هیات دولت پیشنهادی از سوی اسفندیار مطرح می شود مبنی بر اینکه ۸۰۰ پروژه بزرگ نیمه تمام دولت در قالب طرح " مهرگان " نامگذاری و اجرایی شود که برخی وزرا با این نامگذاری به دلیل شائبه های پان ایرانیستی و آتش پرستی مخالفت می کنند.

احمدی نژاد هم استدلال وزرا را پسندیده و این نامگذاری منتفی و مصوب می شود دولت پروژه های نیمه تمام را در قالب طرح "مهر ماندگار" تکمیل کند.

9 اردیبهشت 1391