h عکس های درباریان جهانگیرشاه در شهر؛سری 26 قهوه تلخ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

عکس های درباریان جهانگیرشاه در شهر؛سری 26 قهوه تلخ,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,عکس های درباریان جهانگیرشاه در شهر؛سری 26 قهوه تلخ,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,عکس های درباریان جهانگیرشاه در شهر؛سری 26 قهوه تلخ

عکس های درباریان جهانگیرشاه در شهر؛سری 26 قهوه تلخ

عکس های درباریان جهانگیرشاه در شهر؛سری 26 قهوه تلخ

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، تصویربرداری مجموعه «قهوه تلخ» از روز پنجشنبه در یک رستوران واقع در زعفرانیه تهران آغاز شد.

بنا بر این گزارش، در رابطه با آغاز ادامه تصویربرداری این مجموعه، روابط عمومی قهوه تلخ، متنی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده که در ادامه می‌خوانید:

قهوه تلخ پس از 9 ماه توقف و گذراندن فراز و نشیب‌های متعدد و رفع موانع ادامه می‌یابد.

قهوه تلخ از دوازدهم اردیبهشت‌ماه (به صورت هفتگی) مجدداً در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود.

امید است پس از این توقف قهوه تلخ با قسمت‌های جذاب و با استفاده از بازیگران جدید که به زودی شاهد آن خواهید بود، بتواند همانند گذشته لحظات شادی را برای شما فراهم آورد.

در انتهای قسمت 25 شاهد قهوه خوردن نیما و درباریان جهانگیرشاه و ورود آنان به زمان حال بودیم و در قسمت 26 که 10 اردببهشت ماه توزیع می‌شود شاهد موقعیت‌های عجیب‌٬ کمدی و جذابی هستیم که در مواجه درباریان جهانگیرشاه با امکانات زندگی امروزی زمان حال به‌وجود می‌آید.

8 اردیبهشت 1391