h خط آخر زندگی + عکس وحشتناک - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خط آخر زندگی + عکس وحشتناک,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خط آخر زندگی + عکس وحشتناک,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خط آخر زندگی + عکس وحشتناک

خط آخر زندگی + عکس وحشتناک

خط آخر زندگی + عکس وحشتناک

این عکس ازسونامی جزیره سوماترا گرفته شده است (ارتفاع موج حدود 32 متر است)و درحافظه یک دوربین دیجیتال بوده که یک سال و نیم بعد ازسونامی پیدا شده .ما مطمئن نیستیم و نمیدانیم ، اما احتمالا کسی که این عکس را گرفته هم اکنون زنده نیست .

7 اردیبهشت 1391